Tachyon Sport Arena je sportovní areál určený především pro psí sporty. Najdete ho v blízkosti Prahy, v Čerčanech na adrese Brigádníků 176, vedle restaurace Pyšelka. Nabízí venkovní a vnitřní tréninkové prostory. Hala nabízí tréninkovou plochu o rozloze 67 x 25 m, na niž je možné umístit dva plnohodnotné závodní parkury. V zimě je vytápěná a v létě klimatizovaná. Povrch v hale tvoří umělá tráva Juta Grass Play Comfort, použitá na MS v Liberci 2012 a 2017. V hale je pohodlná tribuna.

Venkovní tréninková plocha má velikost 80 x 40 m a je rozdělena na dva parkury. 

Pronájem plochy již zahrnuje kvalitní agility překážky Galican z řady Soft Line a z řady Intercan Line s elektronickou zónou na kladině, k dispozici jsou také překážky na hoopers a obedience.

Areál dále disponuje zázemím pro pobyt a společenskou místností s výhledem do haly. Na místě je možné zakoupit občerstvení. Areál nabízí dostatek parkovacích míst, parkování je bezplatné.

Každý, kdo vstoupí do areálu se zavazuje dodržovat provozní řád haly, který Vám bude zaslán před konáním akce.

Háravé feny se mohou tréninku účastnit, pokud budou mít po celou dobu pobytu v hale včetně tréninku na sobě kalhotky.

Štěňata mohou být v hale až po dosažení 6 měsíců věku.

V hale platí zákaz konzumace jídla a tekutin. Vodu pro psy je možné mít v zázemí v šatně, miska s vodou je také ve společenské místnosti.

Při znečištění plochy a vnitřních prostor se platí pokuta 300 Kč nebo 12 Euro. V případě, že znečištění nenahlásíte, činí pokuta 1.000 Kč.

 

Tachyon Sport Arena is a sports complex designed primarily for dog sports. You can find it near Prague, in Čerčany city, Brigadniku street 176, next to the Pyšelka restaurant. It offers outdoor and indoor training facilities. The hall offers a training area with an area of ​​67 x 25 m, on which it is possible to place two full-fledged racing courses. It is heated in winter and air conditioned in summer. The surface in the hall consists of artificial grass Juta Grass Play Comfort, used at the World Championships in Liberec 2012 and 2017. There is a comfortable grandstand in the hall. Obedience and hooper obstacles are available.

The outdoor training area has a size of 80 x 40 m and is divided into two courses.

Renting space already includes quality agility barriers. We use Galican Soft Line and Intercan Line equipment, Intercan dogwalk with electronical contacts. Hoopers and obedience obstacles will be also available.

The complex also has facilities for a stay, a common room overlooking the hall. It will be possible to buy snacks on site. The complex offers plenty of parking spaces, parking is free.

Everyone who enters the complex undertakes to comply with the operating rules of the hall, which will be sent to you before the event.

Hot bitches can participate in the training if they wear panties throughout their stay in the hall, including training.

Puppies younger than 6 months age are not allowed to enter the hall, they can use outside facilities.

If the area is polluted, a fine is paid in the amount of 300 CZK or 12 Euro.